Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

ĐÊM TÌNHĐÊM TÌNH

Đêm
Đêm khuya đợi, lả lơi trăng gió
Vũ khúc à ơi hoa cỏ - cây già
Xấu tính quá đua cành gầy vơ lấy
Bóng trăng đầy - ùa vây con sóng
Giận dỗi gì xô vỡ bóng trăng
Chiến thắng rồi... - sương giăng che bóng ảo
Chiếc lá rơi - chao - vũ khúc đêm...
Tình

05-09-2013
Nguyên Hữu