Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

GÁI GỌI NHÀ NGHÈO


GÁI GỌI NHÀ NGHÈO

Khóc đi em, khóc nữa đi em
Đời xô em ngã nên thành quen
Khổ cực đấy, mấy người làm như vậy?
Nghèo hèn ư? - hay ô nhục sang giầu
Đừng vin cớ, mẹ không thèm em ạ
Nếu mẹ biết tiền đè hoa nhàu nát
Vì cảnh nghèo,... mẹ sẽ sống ra sao?
Quặn thắt đau, em sống đâu vì mẹ
Đừng kể ra hoen ố cả thân già
Đừng nấc nghẹn, hôm qua em vui sướng
Điện thoại reo mua bán tấp nập đời
Kinh doanh ôi xác thân lời đâu lỗ...
Kiếp khổ người... còi rú phấn hoa rơi
Gió đưa nôi tiếng ru hời của mẹ
Ngất lịm người "gái gọi nhà nghèo"... nghe...

01/10/2013

Nguyên Hữu