Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

LỜI ĐAULỜI ĐAU

Cám ơn người – nhát dao người chọc ngoáy
Những nông sâu – đủ đau nhói tim tôi
Bĩu môi: Xời… rơi đâu những máu
Nhát dao đời – lời khắc dấu thương riêng
Họa có điên mới rủa nguyền không nghĩ

Chỉ có đĩ mới không nghĩ sĩ diện mình
Khóc than cơn gió bực mình
Véo trời cấu đất – cực hình giọt mưa
Ba lô, khăn gói tiễn đưa
Người vừa chôn cất kẻ thừa thế gian
Khóc than giọt nước mắt khan
Van lơn mấy kẻ lo toan bạc tiền
Mây trôi – kéo – dỗi – bình yên
Bước chân sợ hãi đồng tiền bắt ma
Đốt đi mà bắt đuổi tà
Ha… ha…
Đau liếc – tiếc – đau – càu nhàu
Đời xô tình hỏi: về đâu?
Một câu hỏi lớn – lãng tử sầu rữa tan…

05-09-2013
Nguyên Hữu