Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

MIỀN TRUNG ĐAU


MIỀN TRUNG ĐAU

Biết bao đứa con xa nhà
Nghe tin bão về mà lặng xót xa
Khóc rồi nhớ mẹ cha già
Ở nhà chống chọi... tim ta quặn này
Cớ chi? trời đọa trời đầy
Miền Trung khổ lắm trời này... có nghe
Bão về tốc những mái nhà
Người già trẻ nhỏ co ro... hãy nhìn
Lặng im - sao laị - lặng im
Con tim tôi có - tôi này... nó đau...

01/10/2013

Nguyên Hữu