Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

MIỀN TRUNG ƠIMIỀN TRUNG ƠI

Ba mươi tháng chín đêm rồi
Cơn bão hoang tàn phá phách khắp nơi
Thừa Thiên, Hà Tĩnh tơi bời
Quảng Bình, Quảng Trị là nơi bão quần
Năm nghìn mái ngói lợp sân
Bãi bờ sạt lở bội phần đau thương
Cây cối bão đặt giữa đường
Mái trường úng lụt sót thương lắm kìa
Đắng lòng khúc ruột sẻ chia
Thủ đô lặng sót tay chìa lệ rơi
Chung tay, góp sức hỡi người
Miền Trung ruột thịt mau thời an cư...

01/10/2013
Nguyên Hữu