Friday, 26 September 2003

MỘT SỚM XUÂN THƯƠNG


MỘT SỚM XUÂN THƯƠNG

Xuân về rồi – nắng buông dài từng sợi
Ban mai bang khuâng tỉnh tươi không khóc nữa
Những giọt đọng đầy gầy gầy trên lá cỏ
Non xanh xanh
Tan nhanh nhanh
Và ngơ ngác cái rét đông sợ hãi

Sống khép mình nên chỉ ngòn ngọt rét ơi

Không dám vẫy vùng bởi nắng xuân đã tới

Xuân ấm áp

Xuân vuốt ve tất cả

Xuân thương con người…

Xuân thương muôn loài…


09/2003
Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment