Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2003

NGƯỜI VÀ TƯỢNG ĐÁ


NGƯI VÀ TƯỢNG ĐÁ

Ngày mai - ai biết ngày mai
Có khi nghĩ lại em về bên anh
Giờ đây... với những buồn tênh
Ưc thành tượng đá đợi... em quay về
Ngưi và tượng khác chi đâu nhỉ?

Khi người buồn... tượng đá cũng có đôi...
Lạnh lùng...

09/2003

Nguyên Hữu