Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

NỤ HÔNNỤ HÔN

Nụ hôn bât kể nơi đâu
Cũng là trao gởi cho nhau ân tình
Sen nụ chúm chím cựa mình
Ớt chuồn thẹn đỏ bậu rình ép hôn
Nàng thơ lặng lẽ dỗi hờn
Ấp ôm thi sĩ van lơn vỗ về...

03/09/2013
Nguyên Hữu