Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

ĐỢI...!!!


ĐỢI...!!!

Tối nay Trung Thu đó - trăng tròn
Sao sen chưa nở - khoe nhụy son
Có chàng bướm - bậu - sau tàu lá
Trông sen - đêm xuống - cướp trăng tròn...

20-09-2013
Nguyên Hữu