Thứ Tư, 11 tháng 10, 2000

QUÊ TÔI 2QUÊ TÔI 2

Sáng sớm
Sương xuống
Buông giăng khắp
Ngấm cả chân tôi
Cũng buốt rồi…


Tôi đi
Giữa đất trời
Vừa dậy
Nắng vừa lên
Chim vừa cất tiếng
Cứ véo von
Đánh thức hoa cười…
Ôi vui tươi
Quê tôi đẹp quá
Thắm đượm đất trời
Thắm cả tôi…

10-2000
Nguyên Hữu