Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

THƯƠNG…!!!


THƯƠNG…!!!

Thu lặng lẽ rùng mình bối rối
Nước mắt rơi - trăng sợ trốn mất rồi
Thương em nhỏ mồ côi trăng rằm qua
Lá lao xao đệm khúc nhạc thu nào...

20-09-2013

Nguyên Hữu