Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

TÌNH YÊU CỦA LÁTÌNH YÊU CỦA LÁ

Đêm nay tôi tiễn em tôi
Em theo tiếng gọi ở nơi xa nào
Lao xao… lá cản gió sao?
Mất công chi lá
Khô gầy

Đau…
Như tôi lặng lẽ thôi này
Kệ sương mờ với vai gầy tiễn em
Đêm
Đêm nay
Em với gió trời
Đưa nhau đi đến những nơi tuyệt vời
Đêm nay tôi với lá rơi
Nỉ non tâm sự những lời kẻ yêu
Tình yêu ai hiểu được nhiêu?
Tình yêu tôi đó
Tôi
Nhường nơi em…
Tình yêu
Ai
Có tình yêu
Hãy nên rìn giữ
Hãy nhường nơi nhau
Để không ai phải đớn đau
Để không như lá – như tôi âu sầu…

06-2010

Nguyên Hữu