Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

TÓC GIÀ


TÓC GIÀ

Sao em không nói những ngày còn thơ
Giờ đây tóc bạc… suy tư em buồn
Mắt mờ… đắng – giọt lệ tuôn
Tay run, chân rủn lặng ôn cái ngày
Giá như… - số phận đọa đày

Ủi an… hứa… nguyện… kiếp này… kiếp sau…
Giá như… - không phải thế đâu…
Nếp nhăn trăn trở nỗi đau hai người
Giá như… - gió thổi, tóc rơi
Bạc trắng nguyên sợi, lặng - ôi… tóc già
Giá mà… nói rõ ràng ra
Tóc ta đâu trắng, đâu già phải không
Thời gian ngơ ngẩn ngó trông
Cánh đồng xanh lắm – dòng sông… không… già…

09-2013

Nguyên Hữu