Wednesday, 11 September 2013

TỘI THỜI GIANTỘI THỜI GIAN

Thời gian ơi… trôi qua lặng lẽ
Gạch vẽ chi dấu hỏi lạ kì
Gió đi chơi đừng đùa nghịch nữa
Loang lổ tường – vôi vữa sầu bi
Đám cỏ con tì, bậu đau tường khổ

Con phố nghèo đòi khổi tố thời gian
Nắng hung tàn, bịch bồ gì đó
Tại nơi này – giận – thiêu cháy rêu non
Cánh cửa son còn đâu – sợ hãi
Khép nép mình tái dại cả rồi
Mẹ già ngồi bần thần, lơ đãng
Lặng chép ghi – sổ - tội thời gian…

09-2013

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment