Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

TỰ AN ỦITỰ AN ỦI

Có những giọt đắng
Lăn dài
Xuống bờ môi.
Ta cố nuốt
Nuốt rồi mi

Giọt đắng.
Uất ức sao?
Vẫn trào lên thổn thức
Ta nuốt hết rồi
Gắng đợi
Ngày mai.
Ngày mai ấy
Chắc
Không xa đâu nhỉ
Nếu huy hoàng có nên nhớ phút này không
Chắc là không
Ta không nên nhớ lại
Uất ức nhiều rồi
Ta lại hận
Hận ai?...
Thôi thì kệ
Ngày mai trời lại khác
Nắng hay mưa – ai chắc đâu mà
Thôi thì kệ
Ngày mai ta đổi khác
Giàu có tình người
Ta ban phát khắp nơi
Vui ngày mới rồi sẽ qua bể khổ
Đón huy hoàng
Ta dạo bước thái lai…

08-2013
Nguyên Hữu