Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

TỨC CẢNH HỌA THƠTỨC CẢNH HỌA THƠ

Xa xa một lũ lá na
Hát ca thích chuối tây - ta? một buồng
Bực mình cau bẻ bẹ buông
Nặn ra mấy quả cau giương hạt cà
Nhìn trông khung cảnh riêng ta
Thấy mà còn thích nữa là chị em...

21-09-2013

Nguyên Hữu