Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

TUỔI XANH


TUỔI XANH

Xe đạp ơi - hồn nhiên áo trắng
Thời sinh viên trong nắng tươi vàng
Thu vội vàng hôn tà áo mỏng
Bồng bềnh bay trong gió rối lòng
Thu biết không tôi ghen thu lắm
Môi thắm hồng - nơi đó tôi mong
Thu biết không nơi đó bềnh bồng
Đầy sức sống khát khao tuổi trẻ
Những thẹn e sao lại là tôi nhỉ?
Khoảng cách em tôi thu nói hộ lời
Tuổi xanh ơi - trang đời hé mở
Mới trang đầu... thì đó thu xem
Trang đầu tiên... tôi ghen thu đó...

03/10/2013

Nguyên Hữu