Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

ĐU QUAY CẦU VỒNGĐU QUAY CẦU VỒNG

Tình yêu như sắc cầu vồng
Em đi lấy chồng anh sót lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao em ko nhớ đu quay cầu vồng
Bây giờ người đã sang sông
Anh đu quay với cầu vồng đắng cay
Hôm nay quay đứt dây này
Cầu vồng chợt gẫy ô hay... cầu vồng...

01/10/2013

Nguyên Hữu