Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

VỀ ĐÂU?VỀ ĐÂU?

Thu rồi xuân có qua đâu
Đợi xuân cô gái vò nhầu tứ thân
Lang thang bất cẩn phong trần
Tìm xuân du mục phân vân đường về
Đoạn đời bao nỗi nhiêu khê
Gió xô người khổ bộn bề thời gian
Sóng lòng quặn lặng khóc van
Héo hon một kiếp hoa tàn... về đâu?...

09-2013

Nguyên Hữu