Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

VỀ ĐI 2VỀ ĐI 2


Đất trời sà xuống mà nghe
Vĩ cầm cái cõi lòng ta mưa rầm
Vắng anh từng nốt bổng trầm
Thả vào gửi gió thì thầm với anh
Tuổi xanh chờ đợi điềm lành
Sen xanh tàu lá hương dành nơi hoa
Mây trời nếu có vui qua
Nhắn nhủ anh nhé đóa hoa mong chờ
Từng giây, từng phút, từng giờ,...
Hương sen ướp đượm mơ bàn tay anh
Về đi uống những ngọt lành
Tuổi xanh trinh trắng đợi dành cho anh...

26/09/2013
Nguyên Hữu