Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

VƠ KHÓCVƠ KHÓC

Xót trời, trời cứ mưa rơi
Mồ hôi vơ khóc – thóc ơi – ướt rồi
Kia cào – kia chổi… - thúng trôi
Ai ơi nhìn xót thay tôi với nào
Gào kêu tôi hỏi: tại sao?

Bao nhiêu hạt nước rơi vào tim tôi
Nghẹn ngào… nức nở… trời ơi!!!...
Phú kiêu – bần giỡn, phụ người nông phu…

09-2013
Nguyên Hữu