Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐẠI TƯỚNG ƠI...ĐẠI TƯNG ƠI...

Đại tưng ơi...
Chúng con
bên ngoài
Trư
ớc cửa nhà số 30 Hoàng Diệu
Chúng con khóc
Ông cụ già cũng khóc
Cây vĩ cầm trên tay ông
Khóc gọ
i...
Đoàn ngư
ời đợi

Để viếng thăm lần cuối
Dài hàng cây
Con đường đầy nước mắt...
Thu khóc lặng
Mấy ngày qua
Xụt xùi, âm u lắm...
Nắng dậy đòi
Thăm viếng Đại tưng ơi...
Giọt nắng chen trong đoàn người lầm lũi
Qua tán lá dầy
Nhìn...
Ngó...
Bật khóc rồi...
Làn gió nữa
Nắng - gió len khe cửa
Thấy Đại tướng rồi
Òa khóc lung linh...
Vầng dương sáng
Vị anh hùng dân tộc...
Tiếng vĩ cầm
Da diết
Bóng người xa...


07/10/2013

Nguyên Hữu