Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

BIỂN TÌNHBIỂN TÌNH

Em phải về với cuộc sống của em
Biển giận dữ thèm thuồng chồm vồ lại
Hụt mất rồ
i ... ơ ơ... thy tơ hơ...
Bi
ển kì quá, buông ra mai em đến
Níu kéo gì, nhòm ngó cái chi chi
Ng
ượng ngùng lắm. hiếu kì - ôi thân gái...
Mai em ra ta lại uống ngọt lành

08/10/2013
Nguyên Hữu