Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

CÂN BUỒN ĐẾM VUICÂN BUỒN ĐẾM VUI


Có lẽ cõi đời tôi tìm bới
Chỉ có niềm vui với nụ
ời
Trần gian, hạ giới ai buồn mãi
Cũng mấy kẻ vui đủ kiế
p ngưi
Chào đ
ời ré khóc nào ai biết
Buồn - vui, dấu hỏi, hỏi ông trờ
i
Ai ơi xuôi ngư
ợc cân, đong, đếm
Nặng - nhẹ, buồn - vui, đó thế
nào

Ra đi mt bóng bao người khóc
Sinh - tử, quả cân đó lệch sao?

09/10/2013
Nguyên Hữu