Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

CUỘC SỐNG MƠCUỘC SỐNG MƠ
(Song điệp độc vận)


Cuộc sống đêm về… lắm kẻ mơ
Này ai muốn sống… cuộc vui mơ
Xuân hừng đã cuộc… hay chàng sống
Hạ sống tàn canh… cuộc ả mơ
Sống thế thơm lây… đời đếm cuộc
Buông thì rữa cuộc… sống lần mơ
Chào ông sống thoát… anh zô cuộc
Khúc khích môi mềm… cuộc sống mơ…

13.11.2014
Nguyên Hữu