Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

GIỌT NẮNG – GIỌT MƯA


GIỌT NẮNG – GIỌT MƯA

Em đi phía đó mặt trời
Nhưng mà phía đó đâu người em yêu
Đồng tiền vênh mặt làm kiêu
Chỉ đơn giản thế trói nhiều tình yêu
Anh buồn giọt lệ nao chiều
Con tin ngột nghẹn cái liều thuốc mê
Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Tơ hồng bấu ngọn tím tê còn hồng
Nơi anh đom đóm, cầu vồng
Giọt mưa đượm với nỗi buồn của đêm
Đọng rơi rớt lặng bên thềm
Trời đông rầu rĩ vẫn têm cau trầu
Đừng có hi vọng phép mầu
Cần không gương vỡ, đứt cầu sợi dây?


02.11.2014
Nguyên Hữu