Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

KHỔ ÍT QUÀ ÍTKHỔ ÍT QUÀ ÍT

Anh lo mùng tám tháng ba
Tiền khô cháy túi kiếm quà ở đâu?
Mưu sinh ăn miếng khóc rầu
Đng lương bèo bọt phẩm mầu mốc không
Cha mẹ nghèo khó nhà nông
Quanh năm chỉ biết ruộng đồng cấy phơi
Đắng lòng thiên hạ ngậm cười
Bó hoa trăm triệu nghẹn đời than ca

Phú quý sinh lễ nghĩa mà
Bần hàn tử biệt tiếng la não nùng
Anh tôi cũng nỗi khổ chung
Cái thời đè nén mi vùng đứng lên
Bây giờ cuộc sống bình yên
Yêu thương ngập lối khắp miền thơm hoa
ởng niệm tâm chính em nha
Một bông hồng nhỏ cũng quà mình yêu
Con tim chân thật cùng phiêu
Râu dài tóc bạc đuổi thiêu cuộc tình
Kệ họ vật chất lunh linh
Đng cân - đong - đếm,... làm tình anh đau
Đã yêu nên hiểu cho nhau
Cái ngày TƯỞNG(***) khổ - em đâu khổ hầy...

(***) kỉ niệm, tưởng niệm

08/03/2014

Nguyên Hữu