Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

LẦM LỠLẦM LỠ

 Xót lặng nơi em bóng mt người
Khuất xa dấu vết hư không ngóng
Bóng g
ầy ôm lấy nét đau chơi
Ti
ếc mộng nơi em đời bối rối
Cái lẽ tầ
m thường cuộc sống thôi
Đùa vui t
ình cảm ngưi cười nói
Xong rồi biến mất bặ
t tăm hơi
L
ầm lỡ thêm lần thân gái hỡi...

08/10/2013
Nguyên Hữu