Tuesday, 7 October 2003

MẤT TỔMẤT TỔ

Con chim bơ vơ
Con chim nhớ tổ
Lang thang tìm tổ
Trên sỏi đá trơ...
Giữa rừng già âm u
Trời bỗng đổ mưa
Nó ướt
Lõa xõa cánh nước

Vẫn bưc dưi mưa
Tìm tổ...
Mệt mỏi lết lê
Tổ nó đâu?
Tổ nó ở đâu?
Rừng già rộng quá
Rừng bao nhiêu cây?
Rừng bao nhiêu lá?
Nó ngác ngơ
Òa khóc trong mưa
Rời rã...
Từng tiếng...
Im bặt
Tắt thở
Mà nước mắt nó vẫn lăn
Tại sao?...

10/2003

Nguyên Hữu

No comments :

Post a comment