Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

MỘNG XA


MỘNG XA
(Lục ngôn thể)

Anh đi phía đó ngp mưa giông
Lệ đẫm nhìn theo xé lòng
Giấc mộng gào kêu nhòa bóng khuất
Cơn mơ thét gọi lóa hình trông
Hờ son rũ bỏ bờ môi tái
Hững phấn vùi chôn cặp má hồng

Lạc nhịp duyên tình lặng khóc
Đêm hờn tóc rối kỳ không?

08/03/2014
Nguyên Hữu