Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

MÙNG TÁM THÁNG BA


MÙNG TÁM THÁNG BA
(Lục ngôn thể)

Ngóng đợi mãi, ngày nhận quà
Mình cùng đập phá tẹt sân ga
Tháng ba phụ nữ vùng lên á
Mùng tám chị em nổi dậy chà
Khắc khoải từng giờ mâm bát rửa
Bâng lâng những phút quét sân nhà
Ngày mai mộng hết rồi nhá
Nhẫn nhịn tặng nụời hoa...

08/03/2014
Nguyên Hữu