Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

NỖI LÒNGNỖI LÒNG

Quả phụ buồn so may áo mới
Cô nhi lặng lẽ vá quần mình
Kim hờn mấy mũi đâm tay nhỏ
Chỉ dỗi dăm đường quấn ngón xinh
Mộng thán buông dài dây nhẫn nhịn
Mơ than nắm gọn sợi tâm tình
Đo lòng thử hỏi ai làm được
Mấy kẻ đưa đò tiết hạnh khinh...

25.12.2013

Nguyên Hữu