Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

NỤ CƯỜINỤỜI


Nụời em giữ hồn tôi
Đôi bờ môi khát vầ
n thơ ước thèm
Bút nghiêng mấy nét ngợi khen
Vần len luyến ái bon chen tiế
ng cười
Niềm vui sàng lọc giữa đời
Nứ
c hương tỏa sắc rạng ngời trời thu
À ơi ru c
õi mộng ru
Phố
mơ thu p cung tơ vưng ngưi
Thơ ngân mấy nhịp cùng ngưi
Tâm tư vương khát n
ời - hồn tôi.

09/10/2013
Nguyên Hữu