Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

NỤ HOA ĐỜINỤ HOA ĐỜI


Con bé osin
Hồn nhiên trong nắng mới
Nó đi chợ
Bà chủ đã dặn rồi...
Ông chủ
đi làm
Bà ch
nó đi chơi
Cô ch
ủ nhỏ cũng theo bà dong duổi
Nó thả
nh thơi
Đi ch
ợ về lại ngủ
Ngủ đã đời
Ngủ đến tối hôm nay...
Ơ... ô... hay
...
Ông chủ về rồi...
Chẹp...
Hi vọng lụi tàn
Nó ngúng ngẩy
Buồ
n thiu...
ởng nó mệt
Ông chủ
pha cho nước
Nó uống vô
Nó...
Nó buồn ngủ mất rồi...

Than ôi
Nụ hoa đờ
i
Chưa n
ở đã tả tơi...
Nó t
ỉnh dậy
Ngác ngơ
B
ối dối
Chợt giật mình
Nó v
ơ vội cái chăn
Nó òa khóc
Nó gào lên thảm thiết...
Ông chủ lừ
Bảo nó im ngay
Dở điện thoại
Tấm hình nó
Lõa đầy
Video quay...
Trời đất cuồng quay
Ông mày gửi về quê, lên mạng,...
Toi đời ngay
Muốn sống im ngay...
Nó nức nở
Ông vòng tay ôm nó
Hôn lên chán
Lên môi
...
Nó kệ
Tê tái đời
Hồn nó chết còn đâu...

Chiếc áo mới
Rách nhầ
u
Nó vá
Vá chưa lâu
L
ại bục rách
Lại nhầu
Nỗi đau đời
Tiếp tục hò gọi nhau
Xâu xé nó
Nụ hoa đời vừa hé
Những bức ả
nh
Như con dao cư
ỡng chế...
Hôm nay ông cư
ời
Bạn ông mới tớ
i chơi...
Nó ngh
ẹn ngào
Bỏ
i
Số phậ
n
Lang thang theo
Phía đó
Thu rơi...

07/10/2013
Nguyên H
ữu