Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

ĐỘNG VẬT


ĐỘNG VẬT

Giọt đắng rơi lăn dài không nuốt nuổi
Hắ
n hung tàn đập phá - lẽ phải thôi
Đập tả
tơi đp phá nơi ổ chó
Giọ
t máu rơi - văng tung tóe hn cười
Rồi bật khóc ôm đứa con khó nhọc
Chạy trốn gia đình, chạy trốn súc sinh
Chạy trố
n loài động vật vô tình...
Con
ơi... à ơi... Ba con mình đi nhé

Loài người chúng mình phải sống ngửng mặt lên...
Phía trước mình có nụời con ạ
Ba muốn con sau này có nụời
Có tình người và nhìn đời tươi thắm
Không giống ba... đành quên thôi con nh
Giờ có khi... ổ chó nó đẻ rồi
Ba con mình vừa có... một... đứa em...

07/10/2013
Nguyên Hữu