Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

THƯỞNG THỨCTHƯỞNG THỨC
Gió lặng lẽ hôn thân gầy nóng bỏng
Nắng bần thần sợ làm hỏng làn da
Mây trôi qua, bóng thẹ
n thùng che đậy
Rõ mây già, tóc bạc trắ
ng trôi xa
Thư
ởng thức nha, chỉ có tôi với biển
Biển thèm thuồng ngón tay sóng vồ em
Hôn đến cổ, úp ngửa lả
lơi đời...
Khổ thân tôi thèm thuồng khát đợi

Nhanh biển ơi đôi môi tôi khô rp
Cơn gió đùa hôn
trộm rát bờ môi...

07/10/2013
Nguyên Hữu