Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

TRẬN CÀN


TRẬN CÀN

Bầu trời mây quấn khăn tang
Bịt che đôi mt xóm làng trụi trơ
Bà bồng… khóc thét trẻ thơ
Tay quơ xoong thúng tay quờ chậu niêu
Cháu bé hớt hải liêu xiêu
Đi đùm gạo khổ gào điu đói no
Ông còng lưng vác bao to
Sắn, ngô,... ai biết thét hô: giặc càn...

Theo sau quang gánh chạy than
Chân trần… cầu nứt bạt ngàn đn rơi
Súng lê thét lửa hành đời
Chiến tranh thống khổ cháy lời thơ đau...

07/03/2014
Nguyên Hữu