Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

THẢ MỘNGTHẢ MỘNG
(Lục ngôn thể)

Đây biệt thự, tớ hằng mong
Dẫu mưa nắng, chẳng xá lòng
Ly đầy ấm rưu bao người ngóng
Chén ngập hương trà mấy kẻ trông
Tấu đon thiên trường say ái hóng
Hòa bài địa hải ngất ân hong

Kể cũng thích, mơ với mộng
Thế gian này, ai giống không?

09/03/2014
Nguyên Hữu