Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHẠNH QUÊ


CHẠNH QUÊ
(Tứ tuyệt)

Con đường lặng lẽ không ai viếng
Chẳng phải đêm mà đẹp cảnh phơi
Nắng gió dòng đời vui phố hội
Quê hờn biết chửa bớ ai ơi…

++++++

Hàng cây mộng mị rơi con lá
Khóc lặng quê rồi áo rách tơi
Giấc ngủ - đông dài tê tái lạ
Cần không chút ấm của ta mời…


++++++


Vừa như gió gọi mây tìm nắng
Ấm áp sao rồi chẳng mấy tươi
Phố hỡi thôi thì san sẻ bớt
Ôm chi hết rứa những vui đời…

++++++


Buồn rồi, nhuộm cả tôi quê ạ
Mỗi mỗi mình tôi nức nở thôi
Lặng khóc ta chung dòng nước mắt
Ngày mai đón họ nhớ: tươi cười…

17/11/2014

Nguyên Hữu