Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

CẦU XINCẦU XIN

Cúi cầu ông qua bà lại
Rủ lòng thành xin nhẫn nại bầu tâm
Xuân về nảy hạt reo mầm
Xum xuê hoa trái thừa phần thí xin
Com-lê, váy áo qua vin
Cũng tại
cái đói vài nghìn là no
Hắt hủi nặng - nhẹ, nhỏ - to
Nhé đừng... số kiếp tròn vo ứng vào

Bố thí, tích đức công lao
Rách lành đùm bọc lẽ nào làm ngơ...

28.12.2013
Nguyên Hữu