Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHÀNG ẤY VẼ THƠ NÊN ĐÃ TRỘM NHÌNCHÀNG ẤY VẼ THƠ NÊN ĐÃ TRỘM NHÌN
(Dĩ đề vi thủ)

Chàng kia khát chị với em rồi
Ấy thế cho rằng mộng mị môi
Vẽ họa điều chi mà chẳng nét
Thơ ca có phải lấy đâu hồi
Nên là để ý không thì sợ…
Đã vậy canh chừng nhỡ bị hôi…

Trộm sắc hay hương ôm cái chặt
Nhìn, a… bỏ chạy phía xa đồi…

17.11.2014
Nguyên Hữu