Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

CHÀO ĐÓN CON YÊU


CHÀO ĐÓN CON YÊU

Chín tháng mang thai mẹ nặng nề
i ngày ngóng đợi thật dài thê
Chờ mong phút lặng nghe con khóc
Khắc khoải giây chìm tiếng búp bê
Hạnh phúc lăn dài tình mẫu tử
Niềm vui chảy mãi nghĩa phu thê
Gia đình đón một thành viên mới
Rộn khắp căn nhà dậy xóm quê...

26.12.2013
Nguyên Hữu