Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

CHÚC NGỦ NGONCHÚC NGỦ NGON
(Tam tứ thất)

Hề lố nhìn gì
Nhìn thì like đi
Không cắn cho phát
Đôi tay sưng tan nát bây giờ...

Vẫn nhìn à... ơ...
Xem ảnh hay thơ

Xong thì like nhé
Nếu không mai mắt lé biết chưa...

Vần thơ thức khuya
Bức ảnh vui đùa
Chúc nhé bằng hữu
Nhấp chén nồng thơm tu hương mơ...

10/03/2014
Nguyên Hữu