Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

CÕI THIÊN THAI



CÕI THIÊN THAI


Ôi hương đời anh xin quỳ gối
Ban cho anh chìa khóa lối vào
Cõi thiên thai giọt tình uống mãi
Sắc mầu nào phai nhạt tình yêu
Trời se duyên sợ
i tơ vương vấn
Ân tình dâng nguyên vẹn em rồi
Trầ
n gian vui người yêu tiên nữ
Hạ giớ
i tươi tiên n yêu người
Cõi mơ đi múa khúc thơ rơi...


10/10/2013
Nguyên Hữu