Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

CÔN NHỊ KHÚCCÔN NHỊ KHÚC

Ông chồng bị vợ cắt lìa chim
Giấu ở nơi mô chẳng thể tìm
Báo chí xôn xao đăng bức ảnh
Truyền hình tíu tít tải đoạn phim
Chưa xem ả nọ: xơi bằng kéo
Ngó lại chàng kia: cắn thẳng kìm
Hoảng loạn phần nem đây nữa chả
Ăn tham kẻ sợ khúc côn chìm...


11/03/2014
Nguyên Hữu