Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

DU SƠN


DU SƠN

Mây vờn đỉnh núi muốn ta trèo
Thắng cảnh thơ vời bạn có leo
Mấy chú chim than đường khúc khuỷu
Dăm con hạc thán dốc ngoằn nghèo
Du sơn vững trí nào cùng thử
Ngoạn thủy bền tâm tiếp tuc theo
Khói quyện bồng lai say thắng cảnh
Lên hương đốt thuốc thở phì phèo

24.12.2013

Nguyên Hữu