Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

DU XUÂNDU XUÂN
(Lục ngôn thể)

Du xuân vãn cảnh Chùa tiên
Bồng lai một cõi mộng riêng
Mây vờn bóng nắng trời xanh trải
Gió nghịch sân Đình gạch đỏ xiên
Phượng múa Quy chầu quyến rũ
Long đùa Hc đỡ uy nghiêm

Tâm hương vái lạy bình an đến
Hạnh phúc lời ca rộn khắp miền...

09/03/2014
Nguyên Hữu