Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

GIỌT ÁIGIỌT ÁI
(Cửu ngôn)

Hình như là ở phía đó có ngọc phơi
Sáng lấp lánh các anh kìa rực góc trời
Tìm lại xem rô hò guầy nhanh bước vội
Ngạc nhiên chưa tiên nữ xuống ghẹo trêu đời
Ai cũng muốn điều đó đâu phải tội lỗi
Cuộc sống trần tục liêu trai mộng giấc chơi
Hương sắc quyện mà mơ màng rời cõi
Tắm giọt ái tình say cuộc sống à ơi…

18/11/2014
Nguyên Hữu