Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

HÀ NỘI TRONG MẮT ANHHÀ NỘI TRONG MẮT ANH


Hà nội trong tôi luôn tĩnh lặng
Đâu phải lúc nào cũng ồ
n ào đâu em
M
ột góc phố quen
Một chiều thu nhạt nắng
Một lá vàng buông thả
ớc hồ trong
Đôi ba con sóng xô bóng cổ rêu phong
Hồ lặng cấ
t thanh Gươm dòng lịch sử...
Yên ả
quá
Con đường vàng xác lá
Ghế
đá đơn côi
L
ặng lẽ đợi đêm v
Vội vàng ghi những cuộc tình đôi lứ
a
Cây già cư
ời
Đứa con lá lạ
i rơi...
Th
ời gian trôi
Dòng đời thay đổi
Cái lẽ đời trìm nổi trầ
m tư tôi
Nh
ìn lại cười
Mấy nốt trầm sâu lắng...
Em xanh trời
Anh vàng lắ
m mùa thu...
Đ
ứa trẻ trở mình
Chiếc áo may hai nửa
Vàng với xanh
Hà Nội ngủ ngon lành...
Lặ
ng yên thôi
Đ
ừng vội vàng em nhé
Vấp ngã đời
Xô vỡ đám mây trôi
Trắng xanh xanh
Ngòn ngọt trong lành
Bỏ
quên ưu phiền
Lặng lẽ, nhẹ em nghe...
Linh thiêng lắm
Giấc ngủ
mơ nhắn mộng
Đêm buông rèm
Hà N
ội ngủ trong anh
Trong lòng bao ng
ười dân Hà Nội
Mưa n
ắng hiên ngang
Lịch sử - biể
u tượng lòng người
Lung linh sáng
Sắc mầu cuộc số
ng
Văn hóa vùng mi
ền
Hà Nội trong anh
Bình dị lắm em yêu...

10/10/2013
Nguyên Hữu