Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

HỌA SĨHỌA SĨ
(Song thất lục bát)

Truyền thần phác họa mấy nét vơi
Tô tô vẽ vẽ đời mấy khúc
Đo đo đạc đạc hì hục
Nheo mắt nhìn đời hình lục giác vui...

Bông gòn mấy cục chùi quết quết
Họa sĩ nào vui bết cái chơi

Muội đèn đú đn ai ơi
Khéo tay nhem nhọ dở hơi bức hình...

Trắng đen ta họa mình chơi cái
Bẩy chiếc thủỡu, dài dáng ta
Mắt phượng mày ngài hiện ra
Nhem thèm phụ nữ đi qua nuốt nhìn...

28.12.2013
Nguyên Hữu